Artykuły i publikacje
Powrót do artykułów

Leasing dla każdego – nowa ustawa o leasingu konsumenckim

Mija czwarty miesiąc wejścia w życie ustawy o leasingu konsumenckim. Dla osób fizycznych obok tradycyjnego kredytu gotówkowego pojawiła się nowa alternatywa nabycia samochodu czy innych środków trwałych. Dotychczas z nowej możliwości nie skorzystało wielu użytkowników. Ministerstwo Gospodarki, które przygotowało ustawę, wydało jak na razie bezpłatny przewodnik po leasingu konsumenckim, dostępny w Internecie. Pierwsze korzyści, jakie przyniesie ustawa, zobaczymy i ocenimy w 2012 roku.

Nowa ustawa weszła w życie 1 lipca 2011 r. Teoretycznie korzystanie z leasingu przez osoby fizyczne było możliwe już od 2001 roku, lecz w rzeczywistości leasing konsumencki stanowi zaledwie 2% rynku w Polsce. Przyczyną takiego stanu rzeczy są z jednej strony dość niejasne i wzajemnie wykluczające się przepisy ustawy oraz liczne rozbieżności interpretacyjne, a także mała świadomość Polaków, którzy preferują korzystanie z kredytów gotówkowych. Wprowadzenie w lipcu br. przepisów zmieniających ustawy podatkowe PIT i CIT, umożliwiających na gruncie podatkowym udzielanie leasingu konsumentom oraz nowa ustawa o kredycie konsumenckim, która ma wejść w życie 18 grudnia 2011 stanowią nową jakość legislacyjną w tym obszarze rynku.

Zmiany nie tylko w aktach prawnych


Powyższe regulacje, to nowość na naszym rynku i nadal trwają prace w zakresie ustalenia spójnej wykładni przepisów. Niewątpliwie jednak połączenie zmian, jakie niesie nowa ustawa o leasingu konsumenckim z nową ustawą o kredycie konsumenckim będzie solidną podstawą do rozwoju usług leasingowych dla osób prywatnych.
Warto spojrzeć na sytuację za granicą: według statystyk w Czechach, Niemczech czy Wielkiej Brytanii już przynajmniej kilkanaście aut na każde sto nie jest własnością kierującego. Muller czy Smith chętniej korzystają z usług wyspecjalizowanych w tej dziedzinie firm niż nasz Kowalski, który na rynku ma zaledwie dwie firmy specjalizujące się w leasingu prywatnym. Eksperci prognozują, że zalety nowej ustawy połączone z dobrą ofertą rynkową i dodatkowo wspieranej jasnymi komunikatami, przysporzą leasingowi konsumenckiemu zwolenników. Leasingowanie samochodu to ogromna oszczędność czasu, dlatego że zakres usług dodatkowych świadczonych przez firmę leasingową jest bardzo szeroki. - Klient nie zajmuje się rejestracją samochodu, ubezpieczeniem oraz sprawdzaniem sprzedawcy. – mówi Mariusz Włodarczyk, członek Zarządu BZWBK Leasing S.A. - Firmy leasingowe przejawiają również bardziej elastyczne podejście do klienta i jego oczekiwań, są także bardziej liberalne w ocenie zdolności finansowych potencjalnego nabywcy. Indywidualne podejście oraz dodatkowe korzyści w postaci rabatów, pakietów ubezpieczeniowych z pewnością zdecydują o tym, że usługa ta stopniowo będzie zdobywała coraz większą rzeszę zwolenników wśród osób prywatnych, nawet kosztem tak popularnych dotychczas kredytów bankowych – dodaje Włodarczyk. Zachęcająca będzie także uproszczona procedura uzyskania oferty leasingowej. Klient nie będzie musiał przynosić dużej ilości dokumentów: wystarczą dwa dowody tożsamości oraz oświadczenie o zarobkach (w przypadku wyższej wartości auta weryfikowane u pracodawcy). Optymistycznie patrząc w przyszłość, można również przyjąd założenie, że jeśli w segmencie leasingu konsumenckiego zapanuje większa konkurencja, to i koszty leasingu spadną. Minusem może byd fakt, że niestety nie zaoszczędzi się na VAT, amortyzacji i nie będzie można uznad rat leasingowych za koszty, czyli osoba fizyczna kupująca samochód nie zyska na podatku. Również w przeciwieostwie do zakupu za gotówkę, auto nie będzie należało do konsumenta tylko do leasingodawcy i na koniec okresu trzeba będzie je wykupid, oddad lub wziąd nowy samochód. Koszt wykupu to zwykle 1-2% wartości pojazdu.

Zaufać leasingowi konsumenckiemu


W opinii Ministerstwa Gospodarki, leasing konsumencki wpłynie na wzrost popytu na różne artykuły m.in. RTV, AGD, sprzęt komputerowy i przede wszystkim na samochody osobowe. Przyczyni się to do zwiększenia wpływów do budżetu oraz pomoże odmłodzić park samochodowy wykorzystywany w Polsce. Aby jednak przekonać Polaków do korzyści płynących z nowej ustawy o leasingu konsumenckim, konieczna jest akcja informacyjna o tej formie finansowania pojazdów i o jej zaletach. Do tej pory Ministerstwo Gospodarki wydało bezpłatną publikację „Przewodnik po leasingu konsumenckim”, w zwięzły sposób opisującą najważniejsze zagadnienia oraz przesłanki wyboru przez konsumenta leasingu konsumenckiego. Szersza akcja informacyjna oraz wprowadzenie konkretnych produktów na rynek przewidziane jest na rok 2012, po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim. Na razie firmy leasingowe nie prowadzą szerokiej promocji, gdyż nadal trwa potwierdzanie wykładni przepisów ustawy o kredycie konsumenckim oraz jej przełożenia na konkretny produkt proponowany klientowi. - Związek Polskiego Leasingu zgodnie z decyzją firm członkowskich w dotychczasowych działaniach skupił się na doprowadzeniu do zmian w regulacjach prawnych. Promocja leasingu w tym zakresie odbywać się będzie wraz z wdrażaniem poszczególnych produktów na rynek – mówi Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu.

Konieczne jest zbudowanie dobrej oferty produktowej, wspieranej adekwatnym systemem informatycznym do oceny ryzyka, produkcji umów i obsługi klientów. Tylko kompleksowe i zaplanowane działania mogą sprawić, żeby ustawa nie była jedynie martwym aktem prawnym. - Teraz wszystko w rękach firm leasingowych, które przygotowują konkretne produkty. Atrakcyjność przygotowanych ofert będzie zależała m.in. od warunków, na jakich przedmioty leasingu będą kupowane od dostawców oraz od tego co będzie obejmowała propozycja. Zawierać może ona np. jedynie możliwość nabycia dóbr konsumpcyjnych lub korzystanie z nich, lecz bez konieczności kupna. Różnorodność oferty może wpłynąć na obniżenie opłat, a tym samym zwiększyć dostępność produktu – mówi Andrzej Sugajski z ZPL.

Pozytywny wpływ nowej ustawy zauważa Piotr Adamowicz z Centa.pl, portalu internetowego specjalizującego się w aukcjach samochodów poleasingowych i powindykacyjnych. - Jesteśmy przekonani, że nowa ustawa będzie miała pozytywne efekty zarówno wśród leasingodawców, kupujących, jak i przeprowadzających aukcje samochodów poleasingowych. Zwiększenie liczby samochodów osobowych finansowanych leasingiem zwiększy ogólną płynność na rynku samochodów poleasingowych. Spowoduje to z kolei wzrost popularności wielokrotnego obrotu używanymi, serwisowanymi samochodami o znanej historii. Taka zmiana na pewno przyczyni się do wzmocnienia handlu bezpiecznymi, sprawdzonymi samochodami – mówi Piotr Adamowicz. O tym, czy instytucja leasingu konsumenckiego stanie się popularna, decydowad będą m.in. warunki finansowe nabycia przedmiotu leasingu, w szczególności to, czy wysokośd rat leasingowych będzie w stanie skutecznie konkurowad z warunkami dotychczas udzielanych przez banki kredytów lub pożyczek. Pozostaje mied nadzieję, że działania te przyniosą efekt w postaci szerokiej gamy ofert leasingowych dla klientów indywidualnych oraz coraz większego zaufania leasingobiorców do nowej usługi na rynku. - Pozytywną stroną jest również to, że ustawa doprowadzi do powstania nowych produktów leasingowych skierowanych do osób fizycznych i stanowid będzie atrakcyjną alternatywę wobec tradycyjnych kredytów bankowych – zauważa Piotr Adamowicz z Centa.pl.